Politica de confidenţialitate

Politică de confidențialitate
Politică de confidențialitate

RoCredit IFN S.A. respectă viaţa privată a tuturor persoanelor vizate cu care este în contact, indiferent dacă procesarea datelor se realizează în nume propriu sau în numele şi pe seama altor persoane. Pentru noi este important ca dumneavoastră să înţelegeţi ce date procesăm, de ce procesăm aceste date, precum şi care sunt drepturile persoanelor ale căror date sunt procesate. De aceea, vă îndemnăm să lecturaţi prezenta Politică de Confidenţialitate dedicată aplicanţilor la poziţiile deschise în cadrul RoCredit IFN S.A. , care vă va oferi mai multe informaţii referitoare la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către RoCredit IFN S.A. .

Politica de Confidentialitate a Datelor – Candidaţi

Întrucât candidaţi pentru ocuparea unei poziţii în cadrul RoCredit IFN S.A. , această politică de confidenţialitate vi se aplică dumneavoastră şi datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când vă depuneţi candidatura. RoCredit IFN S.A.  este o companie românească. În scopul respectării prezentei politici de confidenţialitate, entitatea RoCredit IFN S.A.  căreia i-aţi transmis candidatura este responsabilă de protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal (operator de date). Această politica explică modul în care vom folosi datele dumneavoastră personale, pe care le colectăm fie direct, fie de la terțe părți în timpul angajării dumneavoastră la RoCredit IFN S.A..

Tipuri de date cu caracter personal

Când ne transmiteţi candidatura dumneavoastră, vom colecta următoarele informaţii:

Detalii de contact. Cum ar fi numele dumneavoastră, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon.

Informații din CV-ul dumneavoastră. Cum ar fi istoricul carierei, istoricul educației, abilitățile, limbi străine cunoscute şi orice alte informaţii pe care aţi putea să le includeți în CV.

Scrisoare de intenţie. Orice informații pe care alegeți să le includeți în scrisoarea dumneavoastră de intenţie.

Calificarea pentru poziţie. S-ar putea să trebuiască să demonstrați că sunteţi calificat din punct de vedere legal pentru poziţia vacantă.

În plus, în funcție de poziţia pentru care aplicaţi, putem obține informaţii de la terţi:

Aplicații interne. Dacă sunteți deja angajat la RoCredit IFN S.A.  și aplicaţi pentru o altă poziție internă, putem utiliza informaţiile din dosarul dumneavoastră de personal pentru a completa informaţiile pe care ni le furnizaţi atunci când aplicați pentru postul vacant.

Evaluare. În procesul de recrutare putem realiza o evaluare a abilităţilor, personalității sau aptitudinilor dumneavoastră cognitive. Astfel de evaluări dacă vor fi  efectuate, folosind software sau o companie terță parte, care va împărtăși rezultatele cu noi , înainte de a efectua o astfel de evaluare, vă vom oferi informaţii suplimentare relevante pentru situația dumneavoastră specifică.

Referințe. Putem decide să obținem referințe de la persoanele care au lucrat cu dumneavoastra în trecut. În general, vom contacta acele persoane numai dacă ne-ați furnizat numele și detaliile de contact. Dacă sunteți deja un angajat al RoCredit IFN S.A. , este posibil să cerem referințe de la directorul dumneavoastră și / sau colegii dumneavoastră, fără să vă înştiinţăm prealabil.

 Este posibil ca, în anumite circumstanțe, să prelucrăm date sensibile, cum ar fi date despre originea etnică sau informații despre gen, care să ne ajute să ne asigurăm că avem un grup divers de candidaţi şi angajaţi.

Scopurile prelucrării

Operatorul de date vă va procesa datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

Recrutare. Procesăm informațiile dumneavoastră pentru a verifica dacă sunteți un candidat calificat pentru poziţia pentru care aţi aplicat.

Soluționarea litigiilor. Putem procesa date cu caracter personal în scopul soluționării litigiilor, plângerilor sau procedurilor legale.

Conformarea la prevederile legale. Este posibil să procesăm datele dumneavoastră personale pentru a ne conforma prevederilor legale sau ale unei hotărâri judecătoreşti.

Părțile care pot avea acces la datele dumneavoastră

Operatorul de date poate să partajeze datele dumneavoastră personale cu terțe părți în următoarele situații:

– Dacă obținem informații de la terțe părți (așa cum este descris mai sus), le vom furniza numele dumneavoastră și orice alte informații necesare pentru a le furniza informații relevante despre dumneavoastră

– Putem împărtăși datele dumneavoastră personale cu alte terțe părți care acționează în numele nostru, cum ar fi furnizorii de servicii care ne ajută în efectuarea de verificări de fond, furnizarea unui portal de recrutare sau în evaluarea noastră pentru dumneavoastră sau în îmbunătățirea practicilor noastre de recrutare. În astfel de cazuri, aceste terțe părți pot folosi datele dumneavoastră personale numai în scopurile descrise mai sus şi numai în conformitate cu instrucţiunile noastre;

– Angajații noștri vor avea acces la datele dumneavoastra personale. Într-un astfel de caz, accesul va fi acordat numai dacă este necesar pentru scopurile descrise mai sus și numai dacă angajatul este obligat să respecte confidențialitatea;

– Este posibil să vă împărtășim datele dumneavoastră personale, dacă ni se impune prin lege sau printr-o hotărâre judecătorească, de exemplu către executori judecătoreşti sau agenții guvernamentale (autorităţi de stat). 

Localizarea datelor dvs. personale

Pe durata cât acestea sunt în controlul nostru, datele personale vor fi accesate de personal din România.  

Retenţia datelor cu caracter personal

Păstrăm datele dumneavoastră personale pentru o perioadă limitată de timp și vă vom șterge datele personale după ce acestea nu mai sunt necesare în scopul procesării. Acest lucru înseamnă că vom păstra datele dumneavoastră în timpul procesului de recrutare şi le vom şterge după ce am identificat candidatul potrivit. Dacă v-am ales pentru a ocupa poziţia vacantă, vă vom păstra datele personale în dosarul de personal, în conformitate cu politica de confidenţialitate Resurse Umane.

Putem procesa datele dumneavoastră personale pentru o perioadă mai lungă de timp după încheierea procesului de recrutare, în cazul în care există o dispută legală în curs sau dacă ne-aţi dat permisiunea de a păstra datele dumneavoastră personale înregistrate pentru o perioadă mai lungă de timp.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră

Procesăm datele dumneavoastră personale pe motiv că prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim urmărit de noi. Interesul nostru legitim în acest caz este acela de a recruta candidaţi calificaţi. Folosiţi informaţiile de contact de mai jos, dacă doriți să aflați mai multe despre modul în care am evaluat interesul nostru legitim. În unele cazuri, suntem obligați să procesăm datele dumneavoastră personale pentru îndeplinirea unei obligaţii legale care ne revine. Dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale după încheierea procesului de recrutare, vom face acest lucru pe baza consimţământului dvs.

Drepturile dumneavoastră în conformitate cu legea privind protecția datelor

Aveți anumite drepturi conform legislației Uniunii Europene privind protecția datelor.

Dreptul de acces

Aveți dreptul la o copie a informațiilor personale pe care le deținem despre dumneavoastră și la anumite detalii despre modul în care le folosim.

Datele dumneavoastră personale vă vor fi furnizate, în mod obișnuit, în scris, cu excepția cazului în care se solicită altfel sau în cazul în care ați făcut cererea prin mijloace electronice, caz în care informațiile vor fi furnizate prin mijloace electronice, dacă este posibil.

Dreptul la rectificare

Facem demersuri rezonabile pentru a ne asigura că informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră sunt corecte şi complete. Cu toate acestea, dacă nu credeţi că aceasta este situația, puteți să ne cereți să o actualizăm sau să o modificăm.

Dreptul de ștergere

În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne cereți să ștergeți informațiile dumneavoastră personale, de exemplu în cazul în care informațiile personale pe care le-am colectat nu mai sunt necesare pentru scopul iniţial sau în cazul în care vă retrageți consimţământul. Cu toate acestea, acest lucru va trebui să fie echilibrat cu alţi factori. De exemplu, este posibil să avem obligaţii legale şi de reglementare, ceea ce înseamnă că nu vom respecta solicitarea dumneavoastră.

Dreptul la restricționarea prelucrării

În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne cereți să nu mai folosim informațiile dumneavoastră personale, de exemplu în cazul în care credeţi că informațiile personale pe care le deținem pot fi inexacte sau în cazul în care consideraţi că nu mai trebuie să folosim informațiile dumneavoastră personale.

Dreptul la portabilitatea datelor

În anumite circumstanțe, aveți dreptul să cereți să transferăm informațiile personale pe care ni le-ați furnizat unei terțe părți, la alegerea dumneavoastră.

Dreptul de opoziţie

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării care se bazează pe interesele noastre legitime. Cu excepția cazului în care avem un motiv legitim pentru prelucrare, nu vom mai procesa datele personale pe această bază atunci când depuneți o obiecție. Rețineți totuși că este posibil să nu putem furniza anumite servicii sau beneficii dacă nu putem prelucra datele personale necesare în acest scop.

Drepturi legate de luarea deciziilor automate

Aveți dreptul de a nu fi supuși procesului de luare a deciziilor automate, inclusiv de profilare, care produce efecte juridice pentru dumneavoastră sau are un efect semnificativ similar. RoCredit IFN S.A.  nu folosește, în general, decizii sau profiluri automatizate în contextul ocupării forței de muncă, dar dacă ați fost supus unei decizii automate şi nu sunteţi de acord cu rezultatul, puteți să ne contactați folosind detaliile de mai jos și să ne cereți să revizuim decizia.

Dreptul de a retrage consimțământul

În cele mai multe cazuri, nu ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale pe consimţământ. Cu toate acestea, se poate întâmpla să cerem acordul dumneavoastră în anumite cazuri. Atunci când facem acest lucru, aveți dreptul să vă retrageți consimţământul pentru utilizarea în continuare a informațiilor personale.

Detaliile de contact

Dacă doriți să contactați responsabilul nostru cu protecţia datelor cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail la:  protectiadatelor@rocredit-ifn.ro

Scopul prelucrării

Managementul proceselor de recrutare: în vederea asigurării fluenţei procesului de recrutare şi pentru a nu vă provoca neplăceri prin contactări repetate, este posibil să păstrăm anumite date după finalizarea procesului de recrutare (nume, poziţia pentru care aţi aplicat, perioada recrutării, rezultatul recrutării)

Localizarea datelor personale

Datele dumneavoastră personale nu sunt accesate din afara teritoriului României .

Retenţia datelor cu caracter personal

În cazul în care scopul prelucrării datelor dumneavoastră este managementul procesului de recrutare, datele vor fi păstrate timp de 6 luni de la data finalizării procesului de recrutare.

Scontează acum!

Completează formularul cu încredere, iar noi te vom contacta în cel mai scurt timp.

Înscrie-te la newsletter

Întrebări frecvente

Suntem pregătiți să răspundem.

Rețele sociale

Păstrează legătura cu noi. Ne găsești pe următoarele rețele sociale:

Avantajele produsului

suport (în teritoriu) locuri de muncă flexibilitate fidelizare timp planificare prioritate rapiditate fără garanții lichiditate acces direct zero birocrație rapoarte afacere stabilă siguranță în control

Completați câmpurile de mai jos pentru verificarea eligibilității

Câmpurile notate cu * sunt obligatorii.
Scontează simplu, rapid și fără garanții suplimentare
Monitorizare facilă a termenelor de încasare
Finanțăm până la 90% din valoarea efectului de comerț
Câmpurile notate cu * sunt obligatorii.
Siguranța afacerii tale este o prioritate pentru noi
În curând acces direct la finantare, creditare 100% online
Rapididate in accesarea finantarii si eliminarea blocajelor financiare

Completați câmpurile de mai jos pentru verificarea eligibilității

Câmpurile notate cu * sunt obligatorii.
Scontează simplu, rapid și fără garanții suplimentare
Monitorizare facilă a termenelor de încasare
Finanțăm până la 90% din valoarea efectului de comerț
Câmpurile notate cu * sunt obligatorii.
Siguranța afacerii tale este o prioritate pentru noi
În curând acces direct la finantare, creditare 100% online
Rapididate in accesarea finantarii si eliminarea blocajelor financiare